Връщане

КЛИЕНТЪТ има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 14 дни от датата на доставка, имайки в предвид следното:

 • КЛИЕНТЪТ трябва да достави обратно на ТЪРГОВЕЦА поръчката в ненарушен търговски вид;
 • сумата се възстановява по банкова сметка на КЛИЕНТА в срок до 7 работни дни;
  • сума не се възстановява ако КЛИЕНТЪТ не е върнал продукта към ТЪРГОВЕЦА;
  •   при замяна на размера или смяна на продукта от КЛИЕНТА се покриват доставките в двете посоки;

ТЪРГОВЕЦЪТ има право на отказ да върне или замени доставена поръчка в при:

 1. доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  2. доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  3. доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  4. доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

  При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на КЛИЕНТА и от сумата, която КЛИЕНТЪТ е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА.

КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си на отказ от договора с ТЪРГОВЕЦА само като отправи писмено заявление за отказ до ТЪРГОВЕЦА на електронна поща: sales@abro-bg.com.
Ако ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА докато не получи стоките или докато КЛИЕНТЪТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.