Добавка за промиване на двигателя – товарни автомобили


16.30 лв.

Добавя се в двигателя преди смяна на маслото, цялостно почиства маслената система

Добавката за промиване на двигателя на ABRO осъществява качествена промивка на маслената система на двигателя от всички видове накипи, шлаки и т.н. Използването на добавка за промиване на двигателя преи всяка смяна на маслото способства подобряването на работните характеристики на двигателя, както и удължава неговата експлоатация. Добавката за промиване на двигателя е силноконцентрирана течност със специални добавки в нея, един кен от която е достатъчна за пълното промиване на маслената система. Благодарение на ползването на тази добавка не е необходимо използването на специални промиващи масла за двигател.
Указания за употреба:
Убедете се, че нивото на маслото е между min и max на щеката за маслото (ако е необходимо долейте масло). Непосредствено преди смяната на маслото и филтъра сипете съдържанието на кена в студен двигател. Стартирайте двигателя и го оставете да поработи 5 /пет/ минути на празен ход. При силно замърсяване увеличете времето до 20 минути.
АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА С ДОБАВКА ЗА ПРОМИВАНЕ В ДВИГАТЕЛЯ!!!
Изключете двигателя, излейте двигателносто масло и свалете филтъра. Поставете новия филтър и налейте новото двигателно масло.
Мерки за безопасност:
Запалимо вещество! Съхранявайте далеч от източници на топлина и открит огън. Да се пази от деца

Код: MF-391 Категория:
Опаковка

887 ml

Количество

12